Barnevernsrett

Barnevernsrett

Barnefordeling kan være et konfliktfylt og komplekst tema ved samlivsbrudd. Forhold vedrørende foreldreansvar, barnets faste bosted, samværsrett, og underholdsplikt vil ofte være sentrale temaer i slike saker. Det kan derfor være lurt å få bistand av en advokat med erfaring fra slike saker for å løse din sak på best mulig måte.

Dersom barnevernet har grepet inn i foreldrenes omsorg av barna, for eksempel ved omsorgsovertakelse, er det viktig at du som forelder har en advokat som kjemper for deg og dine rettigheter, og som ikke redd for å si i fra.

Advokathuset Nord har lang erfaring i å bistå barn, foreldre og foresatte i saker der det offentlige har grepet inn. Eksempler på dette er når det offentlige har igangsatt undersøkelsessak, eller når kommunen ønsker å sette inn hjelpetiltak.

Undersøkelsessak

Hvis barnevernet har mottatt en bekymringsmelding om barnet skal de raskt ta stilling til om meldingen skal følges opp med en undersøkelse. En slik undersøkelse kan oppleves som en påkjenning for de det gjelder, men foreldre og foresatte kan ikke motsette seg at barnevernet igangsetter en undersøkelse. Advokathuset Nord er opptatt av å ivareta barn, foreldre og foresattes interesser i slike saker.

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er tiltak for å avhjelpe mangler ved omsorgssituasjonen til barnet. Ofte er målet med slike tiltak å bedre situasjonen slik at barnet fortsatt kan bli boende hjemme. I mange tilfeller vil vi anbefale å ta i mot hjelpetiltak fra barnevernstjenesten. Vi har likevel erfaring med tilfeller der barnevernet ønsker å iverksette hjelpetiltak som ikke samstemmer med barnas, foreldres eller foresattes behov. I slike tilfeller kan det være smart å ta kontakt med advokat.

Ved å sende oss en forespørsel kan vi utføre en kostnadsfri saksvurdering.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34