Bolig- og husleierett

Bolig- og husleierett

Boligrett

Boligrett er juridiske spørsmål som knytter seg til retten å bo. Enten det er i et leieforhold, borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameier. Vi rådgir innen det meste av rettslige spørsmål et boligselskap kan blir stilt overfor. For eksempel:

  • – tvister internt og eksternt
  • – reseksjonering
  • – ombygginger

 

Husleierett

Dersom man skal leie ut, eller leie selv, er det en rekke forhold man bør vite om på forhånd. Advokathuset Nord kan bistå ved inngåelse av kontrakt, eller ved å løse tvister mellom utleier og leietaker.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34