Bygg- og entrepriserett

Byggerett og entrepriserett

Advokathuset Nord har bred erfaring som advokat og eiendomsmegler. Derfor er vi en kompetent partner i Midt-Troms når det kommer til juridiske spørsmål innen bygg- og entrepriserett.

Byggerett

Byggeretten er betegnelsen en tiltakshaver har til å få sin byggesøknad innvilget. Samtidig er det mange forhold som skal være på plass før en søknad kan innvilges. Blant annet kommunens arealplan og planbestemmelser. Det kan likevel søkes om dispensasjon. Andre forhold som regulerer byggeretten er plan- og bygningsloven, byggesaksforskrifter og byggteknisk forskrift.

Entrepriserett

Advokathuset Nord kan yte juridisk bistand i alle faser av bygge- og utviklingsprosjekter. Det juridiske arbeidet starter gjerne allerede i anbuds- og kontraktsfasen. Erfaring viser at det i etterkant av prosjekter kan oppstå tvister som må avklares. Vi bistår med forretningsjuridiske tjenester innen entrepriserett.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34