Kjøp og salg av eiendom

Eiendomsmegler tjenester

Advokathuset Nord er medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund, og har lang erfaring med å selge boliger i Midt-Troms. Se boliger som vi selger her.

Å selge bolig er en omfattende og krevende prosess. Som eiendomsmegler kommer vi med anbefalinger om hvordan forberedelser, markedsføring og rådgivning skal skje slik at alle parter blir ivaretatt på en optimal måte. Vår grunntanke er at det skal være kvalitet i alle ledd gjennom salgsprosessen.

Ingen kjenner eiendommen bedre enn eieren. Derfor bruker Advokathuset Nord tid sammen med deg for å presentere boligen din best mulig i annonser og salgsprospekt. Dette for å få frem mest og best mulig informasjon til interessenter slik at de kan ta en beslutning på best mulig grunnlag.

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av ditt salgsobjekt.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34