Eiendomsrett

Eiendomsrett

Når du eier en eiendom har du både rettigheter og plikter. Og det kan dukke opp rettslige spørsmål. Tvister kan oppstå som følge av at bolig eller eiendom har feil og mangler. Ved kjøp og salg av bolig og eiendom er det som oftest store summer involvert. Slik kan det lønne seg å bruke advokat. Advokathuset Nord yter også tjenester innen eiendomsmegling. Derfor er vi ekstra skarpt skodd når det kommer til eiendomsrett.

Fast eiendoms rettsforhold

Vårt kontor har advokater med kompetanse på fast eiendoms rettsforhold. Eksempler på slike saker er grensetvister mellom naboer, tvister om sameie, seksjonering, tomtefeste, allemannsretten og allmenningsretten.

Mangel ved kjøp av bolig eller eiendom

Har du kjøpt bolig og oppdaget feil og mangler? Hva har kjøper krav på? Hvem holdes ansvarlig? Det er mange spørsmål som skal besvares når en slik situasjon oppstår. Vi har boligadvokater som kan hjelpe deg med reklamasjonssaker tilknyttet bolig og eiendom.

Tomtefeste

Advokathuset Nord kan bistå både grunneiere og kjøpere av bolig på festet tomt.

Bygg og entreprise

Som kjøper forventer du at et nyoppført bygg skal være feilfritt. Og at du kan få flytte inn til avtalt tid. Hva skjer hvis boligen har feil eller mangler? Vi kan lovverket om oppføring av bygg.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34