Erstatningsrett

Erstatningsrett

Erstatningsrett handler om vilkårene for å kreve økonomisk erstatning ved påført tap eller skade. For eksempel betingelsene for erstatningsansvar eller reglene for hvordan erstatningen skal beregnes.

Kontakt oss, så vil vi vurdere om vi kan hjelpe deg med din sak. Ring oss på 40 00 11 34 eller benytt kontaktskjemaet på denne siden. Les også mer om hva vi kan bistå med under.

Voldsoffer

Du har krav på erstatning dersom du får skade etter straffbar handling. Erstatningssaker rettes mot kontoret for voldsoffererstatning. Våre advokater kan bistå deg i behandlingen av din sak.

Pasientskadesaker

Dersom du er pasient ved en helseinstitusjon og blir skadet som følge av f.eks feilbehandling, kan du kreve erstatning for tapte inntekter. Erstatningskravet rettes mot Norsk pasientskadeerstatning. Vi bistår deg i arbeidet med din erstatningssak.

Yrkesskade

Hvis du faller utenfor arbeidslivet som følge av yrkesskade skal du ha erstatning for dette. Rett til erstatning gjelder både om du blir delvis eller helt ufør. Advokathuset Nord har lang erfaring med å sikre rettighetene til klienter som kjemper for sin rettmessige yrkesskadeerstatning.

Trafikkskade

Blir du skadet som følge av trafikkulykke har du krav på erstatning, fra ditt eget eller skadevolders forsikringsselskap. En trafikkulykke kan lede til økonomiske tap, noe du har krav til å få dekket. Eksempler på dette er:

  • – påført inntekststap
  • – fremtidig inntekstap
  • – påførte merutgifter
  • – fremtidige merutgifter
  • – hjemmearbeidstap
  • – menerstatning

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34