Forbrukerrett

Forbrukerrett

Dersom du som forbruker har kjøpt en mangelfull vare eller tjeneste kan du komme i en vanskelig situasjon dersom selger eller tjenesteyter er avvisende. Det er flere rettsområder som gir forbrukere et særskilt vern innen forbrukerlovgivningen. Eksempler på dette er:

  • – bustadoppføringsloven, som gjelder oppføring av bolig
  • – håndverkstjenesteloven
  • – forbrukerkjøpsloven, som regulerer de fleste typer kjøp av varer
  • – angrerettloven, som er spesielt aktuell ved kjøp over Internett
  • – pakkereiseloven

 

Hovedregelen er at man må være nøye med å si fra til selger så fort som mangelen eller feilen er oppdaget. Dersom mangelen ikke kan rettes, eller varen omleveres, kan du kreve prisavslag eller i mange tilfeller heve kjøpet.

Ta kontat med oss dersom du havner i en vanskelig situasjon med selger.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34