Forhandlinger

Forhandlinger

Når det har oppstått en tvist søker vi å finne den beste løsningen. Enten gjennom forhandlinger eller domstolene. Vår faglige erfaring og kompetanse gjør oss godt egnet til å løse tvister ved forhandlinger. Og kommer saken for retten, så har du en god støttespiller i Advokathuset Nord.

Tvisteløsning

I forretningsmessige anliggender er tvisteløsninger ofte det beste for begge parter. Vårt mål er at tvister håndteres på en slik måte at det i så liten grad som mulig forstyrrer den daglige driften.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34