Arbeid og næringsliv

Forretningsadvokat

Vi er et lokalt advokatkontor i Midt-Troms, som bistår små 0g store bedrifter samt offentlige virksomheter. I slike prosesser har vi stor forståelse for og vektlegger klientens kommersielle behov, i tillegg til å håndtere det rent juridiske.

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet. Vi bistår våre klienter i å sikre sine rettigheter overfor andre i selskapet. Ved å utarbeide gode aksjonæravtaler og dokumentasjon om selskapet er man godt rustet for fremtiden. Dersom det oppstår en konflikt vil vi bistå våre klienter med å finne løsninger utenfor eller i domstolene.

Kontraktsrett

Kontraktsrett handler om rettigheter og forpliktelser for kontraktsparter innenfor den avtalen som er inngått. Forut for kontraktsrett finner man avtalerett, som er med på å fortolke om en avtale er gyldig. Kontrakter er rettslig bindene, og kan kreves gjennomført ved domstolenes hjelp. Advokathuset Nord hjelper klienter med prosessene rundt dette, og kan også bistå med å inngå avtaler utenfor domstolene.

Arbeidsrett

Arbeidsretten er regelverket som regulerer forholdene i arbeidslivet. Vårt advokatfirma bistår klienter innen individuell og kollektiv arbeidsrett. Som arbeidsgiver er det viktig å ha gode rutiner for ansettelser, og oppsett av arbeidsavtale. Enten det er en fast eller midlertidig ansettelse.

Andre tjenester innen arbeidsrett du kan få bistand fra oss er:

  • – arbeidsgiveransvar og styringsrett
  • – arbeidstid
  • – oppsigelser og avskjed
  • – permitteringer
  • – lønn og ferie

Vennligst legg igjen en uforpliktende henvendelse i skjemaet på denne siden, så får du en kostnadsfri vurdering av din sak.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34