Kontrakt- og avtalerett

Kontrakt- og avtalerett

Avtale – og kontraktsrett er omfattende temaer hvor sentrale utfordringer kan være partenes rettigheter og forpliktelser etter inngåtte avtaler/kontrakter. Noen ganger forløper ikke forholdet slik partene hadde forutsett, og det kan da være lurt å søke fagkyndig bistand for å løse saken på best mulig måte.

Vi kan bistå deg både ved tolkning av avtaler/kontrakter, tvistebehandling og prosedyre, men også ved utforming og rådgivning vedrørende avtaler/kontrakter, både for privatpersoner og selskaper.

Eksempler på kontrakter vi kan bistå med å utforme er:

  • – aksjonæravtaler
  • – arbeidsavtaler
  • – lisensavtaler
  • – distribusjonsavtaler
  • – franchisekontrakter
  • – non-disclosure avtaler

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34