Mads Wallerheim

Advokat MNA/ Daglig Leder

Mads er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø med spesialisering innen selskapsrett og arbeidsrett. I tillegg har han inngående kunnskap og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Han er fast bistandsadvokat ved Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har bred prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker.

I tillegg har Mads erfaring fra det private og offentlige næringsliv, og fra ulike styreverv. Jobber også med eiendomsmegling.

Kontaktinformasjon

E-post: mads (at) advokathusetnord.no
Telefon: 995 13 630

Advokat MNA / daglig leder

Telefon 995 13 630