Mads Wallerheim

Advokat MNA/ Daglig Leder

Mads er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø med spesialisering innen selskapsrett og arbeidsrett. I tillegg har han inngående kunnskap og kompetanse innenfor de fleste rettsområder.

Bred prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker. Han er fast bistandsadvokat ved Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har bred prosedyreerfaring fra straffesaker og sivile saker.

I tillegg har Mads erfaring fra det private og offentlige næringsliv, og fra ulike styreverv. Jobber også med eiendomsmegling.

Kontaktinformasjon

E-post: mads@advokathusetnord.no
Telefon: 995 13 630

Advokat MNA / daglig leder

Telefon 995 13 630