Oppgjør og kontrakt

Oppgjør og kontrakt

Oppgjør og kontrakt skal være sjarmøretappen i et boligsalg. Samtidig er denne fasen av handelen svært viktig, både for selger og kjøper. Derfor yter Advokathuset Nord assistanse for alle våre kunder i denne fasen av salget.

Kontrakt

Kjøpekontrakten formaliserer avtalen mellom selger og kjøper. Og den skal inneholde alle forhold som partene ble enige om ved aksept av bud.

Inneståelse til kjøpers bank

De fleste finansierer kjøp av bolig med lån i bank. For å sikre sine verdier krever bankene en garanti om at deres pant i boligen skal få prioritet som avtalt. Det er kun eiendomsmeglere med bevilling som kan gi denne inneståelsen. Sørg derfor alltid for å bruke en autorisert eiendomsmegler når slike transaksjoner skal gjennomføres.

Tinglysninger

Pantedokumentet sendes til Statens Kartverk når kontrakt er signert. Skjøtet signeres av selger og oppbevares hos Advokathuset Nord frem til etter overtakelse. Det sendes videre til Statens Kartverk når oppgjøret er innbetalt til vår klientkonto. Når skjøtet er tinglyst på ny eier betales oppgjøret fra vår klientkonto til selger. Kjøper mottar nytt skjøte på boligen / eiendommen.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34