Strafferett

Strafferett

Vi har bred erfaring med å føre saker innen strafferett. Alle som straffeforfølges har rett til bistand av forsvarer. Advokathuset Nord påtar seg de fleste typer oppdrag som innebærer rett til forsvarer. Dersom du selv er fornærmet eller etterlatt etter en straffbar handling kan vi bistå som bistandsadvokat.

Forsvarer

Dersom du har mottatt en siktelse eller tiltale i en straffesak har du rett til bistand av forsvarer. Dette gjelder alle trinn av saken fra politiet innleder etterforskning. I etterforskningsfasen vil en siktet ha rett til å ha med seg forsvarer i rettsmøtet som avgjør fengslingsspørsmålet. Så lenge en siktet er i varetekt har vedkommende rett til advokat. Dersom saken kommer opp for hovedforhandling har siktede også rett til advokat. Hvis saken kommer opp for retten kan siktede selv velge hvilken advokat som skal oppnevnes.

Bistandsadvokat

Fornærmet og eventuelt etterlatte i en straffesak har også rett til å få oppnevnt en advokat. I disse tilfellene er det en bistandsadvokat som blir oppnevnt. Eksempler på straffesaker er vold i nære relasjoner, drap, brudd på besøksforbud og vold i nære relasjoner. En bistandsadvokat betales av det offentlige, og fornærmet / etterlatte kan selv velge advokat. Dersom man ikke ønsker å velge selv vil retten oppnevne advokat.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34