Tinglysning og skjøte

Tinglysning og skjøte

Hva er tinglysning av skjøte? Det er et relevant spørsmål vi av og til får. Og svaret er ikke så komplisert. Et skjøte er rett og slett det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til den nye eieren. Gjennom skjøtet vil den nye eieren få eiendomsretten og blir beskyttet av rettsvern. En person som erverver eiendomsretten til en eiendom uten å tinglyse den, kan i verste fall miste eiendomsretten.

Tinglysninger

Pantedokumentet sendes til Kartverket når kontrakt er signert. Skjøtet signeres av selger og oppbevares hos Advokathuset Nord frem til etter overtakelse. Det sendes videre til Kartverket når oppgjøret er innbetalt til vår klientkonto. Når skjøtet er tinglyst på ny eier betales oppgjøret fra vår klientkonto til selger. Kjøper mottar nytt skjøte på boligen / eiendommen, og oppnår således rettsvern for sin eiendom.

Kontakt oss

Sentralbord: 40 00 11 34